Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
Főlap » Események » Szemináriumok

KTI Szemináriumok


Az intézet gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai szemináriumsorozata, melynek célja a publikálás előtt álló kutatási eredmények bemutatása és megvitatása.
Programszervező: Kónya István

Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 45.804-807-es előadóterem.


2016

június 2. csütörtök du. 2 óra
Muraközy Balázs

EU-támogatások elosztása és hatása Magyarországon

május 26. csütörtök du. 2 óra
Kónya István
Konvergencia és növekedés: Magyarország és a visegrádi országok

május 19. csütörtök du. 2 óra
Csóka Péter
Tőkeallokációs módszerek és tulajdonságaik
habilitációs előadás

május 12. csütörtök du. 2 óra
Bisztray Márta
Hogyan hatnak a külföldi gyárbezárások a helyi vállalatokra?

május 5. csütörtök du. 2 óra
Elek Péter /ELTE TáTK/ - Köllő János
Alfák, béták, gammák - a tartós és átmeneti feketefoglalkoztatás becslése
/Péter Elek – János Köllő
Eliciting permanent and transitory undeclared work from matched administrative and survey data /

április 28. csütörtök du. 2 óra
Pellényi Gábor
Szektorális reálárfolyamok és export: a magyar eset

április 21. csütörtök du. 1 óra
Sziklai Balázs   
Monotonitás, mint az igazságos osztozkodás egy kritériuma
habilitációs előadás

Absztrakt: A javak igazságos elosztása a közgazdaságtan egyik ősi kérdése. Számos kritérium van, ami alapján egy elosztást igazságosnak mondhatunk. A leggyakrabban hangoztatott alapelvek az arányosság, egyenlő bánásmód (szimmetria) és a Pareto-hatékonyság, de ezeken túl is számos olyan axióma van (pl. irigységmentesség, monotonitás) amit a méltányos elosztás alapkövetelményének mondanak. Már ez a néhány tulajdonság sem feltétlenül kompatibilis minden modellben. Előadásomban különféle monotonitási fogalmakat (erőforrás-, népesség-monotonitás) járok körül, példákat mutatok a való életből, valamint egy alapvető osztozkodási modellben a tortaszeletelési problémában vizsgálom, hogy milyen más axiómákkal egyeztethető össze a monotonitás.

április 14. csütörtök du. 2 óra
Horváth Áron
Irodapiaci ciklusok jellemzése a hozam, a bérleti forgalom, az üresedés, a bérleti díjak és az új átadás alapján

április 7. csütörtök 13:30
Stephen Millard
(Bank of England)
A dynamic model of financial balances for the UK

március 31. csütörtök du. 2 óra
Kiss Hubert János   
Szeretnék-e a betétesek, hogy a többiek tudják, hogy nem veszik ki a pénzüket? Elmélet és kísérlet.

március 17. csütörtök du. 2 óra
Szeidl Ádám /CEU/
Vállalatok közötti kapcsolatok és üzleti teljesítmény

Interfirm Relationships and Business Performance

Jing Cai and Adam Szeidl

Abstract
We organize regular business meetings for randomly selected managers of young Chinese firms to study the effect of business networks on firm performance. We randomize 2,800 managers into several groups that hold monthly meetings, and a “no-meetings” control group. We survey all firms before and after the one-year intervention. We find that: (1) The meetings increase firm sales by 7.7 percentage points, and also increase profits, employment, productivity, and the number of business partners. (2) Firms randomized into groups with larger peer firms exhibit higher growth. (3) The meetings help diffuse randomly distributed business-relevant information. (4) Managers create more business partnerships with, and exhibit higher trust towards, those they meet every month than those they meet at one-time cross group meetings. Experimenter demand effects and other omitted variables are unlikely to explain all the results. We discuss policy implications for business associations in developing countries.

február 11. csütörtök du. 2 óra
Simonovits András
Nyugdíjba vonulási szabályok Magyarországon:
nyertesek és vesztesek

február 4. csütörtök du. 2 óra
Király Júlia       
A magyar bankrendszer strukturális átalakulása

Kivonat. A politikai vezetés 2010. után több üzenetet fogalmazott meg a magyar bankrendszer kívánatos tulajdonosi struktúrájával kapcsolatban: a külföldi nagybankok kivonulását, a belföldi többségi tulajdon kialakulását, a takarékszövetkezeti szektor megerősödését, egy új, belföldi vállalkozói tulajdonosi kör helyzetbe jutását tűzték ki célul. Ezeknek a hatástanulmányokkal, elemzésekkel nem alátámasztott céloknak az elérésére kidolgozták és megvalósították a „kiszorítás és helyzetbe hozás” aktív cselekvési programját. A tanulmány a nemzetközi szakirodalom és a magyar bankstruktúra elmúlt közel 30 éves fejlődésének elemzése alapján megkérdőjelezi, hogy a 2010. után tapasztalt struktúraváltás valóban egy tőkeerős, stabil bankrendszer irányába mutat.

Abstract. After 2010. Hungarian political leaders have expressed several priorities concerning the “new Hungarian” banking structure: they aimed at majority local ownership of banks, preferred the exit of foreign owned banks, supported the increasing market share of saving cooperatives and preferred local entrepreneurs as bank owners. The goal setting was followed by an active program, based on “squeezing out ones and support others”. Our paper after surveying the relevant literature and reconsidering the past almost 30 year long history of the Hungarian banking sector raises some doubts concerning the decreased riskiness and increased efficiency of the evolving new banking structure. 

JEL: F21, F23, F65, G01, G21, G28

január 28. csütörtök du. 2 óra
Oblath Gábor  
Gazdasági felzárkózás és szerkezeti változások az Európai Unió új tagországaiban

január 21. csütörtök du. 2 óra
Vicsek Tamás
A kollektív döntéshozatal fenomenologikus elmélete

január 14. csütörtök du. 2 óra
Antal-Pomázi Krisztina

Közgazdasági szakértők: mikor és kit rendeljen ki a bíróság?

2015

december 10. csütörtök du. 2 óra
Reiff Ádám
Menü költségek, aggregált ingadozások, és nagy sokkok

december 3. csütörtök 14:30
Koren Miklós
A halhatatlan távolság
habilitációs előadás

A legtöbb gazdasági interakció közeli szereplők között történik. A vállalatok termékeiket és szolgáltatásaikat közelre adják el, és leányvállalataikkal sem merészkednek messzire. A szállítási és a kommunikációs technológia hatalmas fejlődése ellenére a távolságnak még mindig nagy a szerepe. Előadásomban bemutatom a külkereskedelem, multinacionális vállalatok és gazdaságföldrajz kapcsolódó eredményeit, és fölvázolok egy kutatási programot, amely segíthet megérteni a távolság halhatatlan szerepét.

november 23. hétfő du. 2 óra
Csóka Péter
Decentralizált klíring pénzügyi hálózatokban
habilitációs előadás

Absztrakt:

Csóka Péter – P. Jean-Jacques Herings: Decentralizált klíring pénzügyi hálózatokban.

Tekintsünk egy olyan helyzetet, amelyben a szereplőknek (bankoknak, vállalatoknak, szervezeteknek, egyéneknek, stb.) kölcsönös pénzügyi követeléseik vannak egymással szemben.  Ha egy szereplő induló vagyona és többieken lévő követelése  nem elegendő tartozásainak a kifizetésére, akkor a szereplő csődjéről beszélünk.  Feltesszük, hogy mindent valamilyen elszámolási egységben (cent, 5 cent stb.) mérünk, ezért diszkrét modellben dolgozunk.  Csőd esetén csődszabályok mondják meg, hogy ki mennyit kap a maradék vagyonból. Megmutatjuk, hogy hogyan lehet a csődszabályokat jól reprezentálni.

Az ilyen körbetartozásos helyzetekben egy fizetési mátrix azt mutatja meg, hogy a legkisebb elszámolási egységben (cent, 5 cent stb.) mérve végül ki mennyit fizet a többieknek. Egy fizetési mátrix klíringmátrix, ha teljesíti a korlátolt felelősséget és a hitelezők elsőbbségét, és összhangban van a szereplők csődszabályaival. A diszkrét modellben (szemben a folytonossal) a végső saját tőke nem egyértelműen meghatározott, megadjuk, hogy az milyen határok között mozoghat.  Leírunk egy olyan kellően általános decentralizált klíring eljárást, amely véges lépésben konvergál a minimális klíringmátrixhoz. Végül belátjuk, hogy a folytonos modell jól közelíti diszkrét modellt, ha az elszámolási egység kellően kicsi. 

 

november 19. csütörtök du. 2 óra
Csanádi Mária-Gyuris Ferenc
Hatalmi struktúra, beruházási ciklusok és hatásuk a beruházások térbeliségére Kínában a válság előtt és után

Kapcsolódó anyagok:

Maria Csanádi: Systemic background of local indebtedness and investment overheating during the global crisis in China.
Journal of Chinese Economic and Business Studies (2015 Vol 13. Issue 2 pp. 147-174)

MTDP 2013/40
Maria Csanádi
State Intervention, Local Indebtedness, Investment Overheating and Their Systemic Background During Global Crisis in China

Gyuris Ferenc: Területi egyenlőtlenségek és a beruházások földrajzi eloszlása az átmenet Kínájában. Könyvfejezet: Kínai álom, kínai valóság Typotex/Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2015. Szerk: Salát Gergely, 42-65 old.

Csanádi Mária, Nie Zihan, Li Shi: Válság, élénkítő csomag és migráció Kínában.
Könyvfejezet: Kínai álom, kínai valóság Typotex/Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2015. Szerk: Salát Gergely, 18-41 old.

MTDP 2013/41
Maria Csanádi-Nie Zihan-Li Shi
Crisis, Stimulus Package and Migration in China

október 29. csütörtök du. 2 óra
Varga Júlia       
Hova lettek az orvosok? Az orvosok külföldre vándorlása
és pályaelhagyása Magyarországon 2003-2011


október 22. csütörtök du. 2 óra
Reizer Balázs
Benefit cuts or firing - The role of flexible wage elements in the employment stabilization and in the firm competitiveness

október 19. hétfő 14 óra
Benedek Zsófia

Növekvő gazdasági teljesítmény és javuló környezeti minőség együttes lehetősége az erdőgazdálkodásban: egy integrált ökológiai-gazdasági globális modell tanulságai.
(habilitációs előadás)

október 15. csütörtök du. 2 óra
Lackó Mária
A dolgozó korú népesség halálozási rátáinak különbözősége Kelet-, Közép és Nyugat-Európában – egy kvantitatív elemzés

szeptember 24. csütörtök du. 2 óra
Havran Dániel
Árhatás és az ajánlati könyv visszatöltődése: Miért kell törődnünk az információval rendelkező limitajánlatokat adó kereskedőkkel?

szeptember 17.  csütörtök du. 2 óra
Zawadowski Ádám /Boston University/
Tanulás túlzsúfolt piacokon

szeptember 10.  csütörtök du. 2 óra
Lőrincz László
Etnikai preferenciák a párkapcsolatokban roma és nem roma középiskolások között

június 11. csütörtök du. 2 óra
David DeRemer

Suspiciously Timed Trade Disputes

június 4. csütörtök du. 2 óra
Lieli Róbert - Harasztosi Péter - Endrész Marianna
A Magyar Nemzeti Bank NHP I. programjának hatása a vállalatok beruházására

május 28. csütörtök du. 2 óra
Kondor Péter - Kőszegi Botond (CEU)
A pénzügyi innováció átka

május 21. csütörtök du. 2 óra
Cseres-Gergely Zsombor - Molnár György
Közfoglalkoztatás: be- és kilépés adminisztratív adatok alapján

április 30. csütörtök du. 2 óra
Keller Tamás
Ki a jó tanuló? (Kompetencia pontszámok vs. iskolai osztályzatok)

április 16. csütörtök du. 2 óra
Hárs Ágnes
A munkaerő-migráció változása a kétezres években Magyarországon
Vizsgálat a munkaerő-felmérés adatai alapján

április 9. csütörtök du. 2 óra
Simonovits András
Hogyan hat a nyugdíjszabályok hiányos ismerete a dolgozók döntéseire?

március 12. csütörtök du. 2 óra
Darvas Zsolt
Számít-e a pénz az euróövezetben?
Eredmények egy új Divisia-index alapján


március 5. csütörtök du. 2 óra
Vincze János
Hangyák és tücskök: a megtakarítási ráta esetlegessége egy ágensalapú modellben, végtelen ideig élő szereplőkkel

február 26. csütörtök du. 2 óra
Mihályi Péter
Kísérlet a 2010 óta zajló visszaállamosítási kampány értelmezésére és értékelésére

Kapcsolódó anyagok:

MTDP 2015/8

Mihályi Péter – Sztankó Éva
A tőzsdei bevezetés jelentősége két magyar óriásvállalat példáján – MOL és MVM

MTDP 2015/7
Mihályi Péter
A privatizált vagyon visszaállamosítása Magyarországon 2010 - 2014

február 19. csütörtök du. 2 óra
István Kónya
Kamatfelár, hitelválság és mérlegalkalmazkodás
egy kis, nyitott gazdaságban

február 12. csütörtök du. 2 óra
Hajdu Tamás, Hermann Zoltán, Horn Dániel, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor, Köllő János, Varga Júlia
Az érettségi védelmében

január 29. csütörtök du. 2 óra
Vincze János
Információ és tudás: a Big Data szerepe a közgazdaságtanban

január 22. csütörtök du. 2 óra
Lengyel Balázs
Munkatársi kapcsolatháló és regionális növekedés

január 15. csütörtök du. 2 óra
Berlinger Edina
Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett
Szerződéselméleti megközelítés

2014

december 11. csütörtök du. 2 óra
Paizs László
Árverseny kapacitáskorlát mellett: a hazai szabályozó villamos energia árazásának empirikus elemzése

december 4. csütörtök du. 2 óra
Békés Gábor
Export, import és innováció - a vállalati heterogenitás szerepe
habilitációs előadás
Kapcsolódó anyagok:

november 27. csütörtök du. 2 óra
Baráth Lajos
A mezőgazdasági TFP és komponenseinek alakulása az EU tagállamaiban
habilitációs előadás

november 20. csütörtök du. 2 óra
Muraközy Balázs 
A vállalati haszonkulcsok és a nemzetközi verseny
habilitációs előadás

november 13. csütörtök du. 2 óra
Karsai Judit
Mit keres az állam a kockázatitőke-piacon?

november 6. csütörtök du. 2 óra
Koren Miklós
Közvetítő kereskedelem és gazdaságföldrajz

október 30. csütörtök du. 2 óra
Kertesi Gábor
Roma fiatalok a középiskolában
Beszámoló a Tárki Életpálya-felvételének
2006 és 2012 közötti hullámaiból

október 9. csütörtök du. 2 óra
Havran Dániel

A pénzügyi piacok mikrostruktúrája:
Mit veszítünk a piaci súrlódásokkal?

október 2. csütörtök du. 2 óra
Molnár György
A közfoglalkoztatási csapda

szeptember 18. csütörtök du. 2 óra
Köllő János
Fogvatartottak a munkaerőpiacon - Legális foglalkoztatás és kereset a börtön előtt és után

szeptember 4. csütörtök du. 2 óra
Vonnák Dzsamila
A vállalati deviza-hitelkínálat csatornái

június 12. csütörtök du. 2 óra
Soós Károly Attila

Exporthányad, exportkoncentráció és kitettség a külföldi kereslet ingadozásainak

május 29. csütörtök du. 2 óra
Hajdu Tamás - Kertesi Gábor - Kézdi Gábor

Az integrációhoz vagy az elszigetelődéshez vezető út? Interetnikus baráti kapcsolatok és iskolai eredményesség a magyar általános iskolákban

május 22. csütörtök du. 2 óra
David DeRemer (ECARES)
Domestic Policy Coordination in Imperfectly Competitive Markets

május 15. csütörtök du. 2 óra
Laki Mihály
A trafikpiac átalakulása és átalakítása

május 8. csütörtök du. 2 óra
Réti Pál
Szabályozóalku szabadpiaci környezetben: a budapesti taxipiac

április 24. csütörtök du. 2 óra
Halpern László és Oblath Gábor
A gazdagsági stagnálás színe és fonákja
Jó az exporttöbblet és az adósságcsökkenés, de rossz a tőkekiáramlás és a beruházás‐visszaesés?

április 17. csütörtök du. 2 óra
Simonovits András:
Gyermektámogatás, nyugdíj és endogén (és heterogén) termékenység: egy modell

április 10. csütörtök du. 2 óra
Lengyel Balázs
Online innovációk térbeli terjedése: közösségi hálózatok

április 3. csütörtök du. 2 óra
Kiss Hubert János
Jobban pánikolnak-e a nők, mint a férfiak?

március 27. csütörtök du. 2 óra
Király Júlia (IBS)
Tézisek a devizahitelezésről

március 20. csütörtök du. 2 óra
Fazekas Mihály - Tóth István János:
A politikai korrupció anatómiája: objektív adatokon alapuló kompozit korrupciós kockázati index

március 6. csütörtök du. 2 óra
Horn Dániel
A szakiskolai tanoncképzés rövidtávú munkaerőpiaci hatásai

február 27. csütörtök du. 2 óra
Hegedüs József /Városkutatás Kft./
A szociális lakásügynökség koncepciójáról

Kapcsolódó anyagok:
Hegedüs József: Szociális Lakásügynökségek - bevezető gondolatok
Hegedüs József – Horváth Vera – Somogyi Eszter:
Új típusú közösségi bérlakásrendszer (KBR) kiépítése
(Országos szintű szakpolitikai javaslat) - Városkutatás Kft, 2013. október
Hegedüs József – Somogyi Eszter:
Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon - Városkutatás Kft., 2013. január

február 20. csütörtök du. 2 óra
Cseres-Gergely Zsombor
A nyugdíjkorhatár emelésének hatása a foglalkoztatásra Magyarországon 1997 és 2007 között

január 30. csütörtök du. 2 óra
Vincze János
Pénzillúzió

január 23. csütörtök du. 2 óra
Muraközy Balázs
Az exportőrök reakciója versenytársaik árazási döntéseire

január 16. csütörtök du. 2 óra
Mihályi Péter
A magyar gazdaság útja az adósságválságba

január 9. csütörtök du. 2 óra
Hermann Zoltán
Az iskolatípus hatása a tanulói teljesítményekre
Eredmények a magyarországi középfokú oktatásról

2013

december 12. 13:30!
Panelbeszélgetés az energiapiac működési zavarairól Vitaindítót tart: Kaderják Péter (BCE Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont) és Székffy Klára (Energie Versorgung Niederösterreich AG)
Háttéranyagok - Két nagyon különböző vélemény az energiapiac jövőjéről:
European utilities
How to lose half a trillion euros
Europe’s electricity providers face an existential threat
Oct 12th 2013 | From the print edition - The Economist

és

Paul Hockenos
Megint rossz lóra – Miért választja Közép-Európa az atomot és a szenet?
Magyar Narancs 2013 / 48. sz. (2013. 11. 28.)
/csak a nyomtatott változatban olvasható/

december 5. du. 2 óra
Molnár György
Miért elégedetlenek annyira az életükkel a magyarok?
A szubjektív jóllétet befolyásoló tényezők mikroszintű összehasonlító elemzése magyar és osztrák adatokon

november 28. csütörtök du. 2 óra
Benedek Zsófia
Hogyan kapcsolódhatnak a mezőgazdasági termelők a modern élelmiszerláncokhoz?

november 21. csütörtök du. 2 óra
Csorba Gergely
Belépések és fúziók árhatásainak értékelése az európai mobiltelefon-piacokon

november 7. csütörtök du. 2 óra
Madarász Aladár
Beteg a vállalkozás - Testmetaforák, gazdasági narratívák, válságmagyarázatok a XVI-XIX. században.

október 17. csütörtök du. 2 óra
Szeidl Ádám (CEU)
Politikai kapcsolatok és erőforrások elosztása (társszerzők: Koren Miklós és Vedres Balázs)

október 10. csütörtök du. 2 óra
Major Iván
Ha elfogy a bizalom... Létezik-e optimális mechanizmus kétoldalú aszimmetrikus információ esetén?

október 3. csütörtök du. 2 óra
Havas Attila
Az EU TTI-politika csapdái: szemlélet és mérés

szeptember 26. csütörtök du. 2 óra
Horváth Áron
Települési szintű lakáspiaci forgalom a válság idején Magyarországon

szeptember 19. csütörtök du. 2 óra
Biró Péter

A magyar felsőoktatási felvételi rendszer sajátosságai

szeptember 12. csütörtök du. 2 óra
Simonovits András
Mit tanít a közgazdaságtan a nyugdíjakról?

május 30. csütörtök du. 2 óra
Kőszegi Botond
The Market for Deceptive Products

május 23. csütörtök du. 2 óra
Lovász Anna
A gyermekellátás hatása az anyák munkapiaci aktivitására

május 9. csütörtök du. 2 óra - ELMARAD!
Lelkes Orsolya

Ki hordja a nadrágot? Párok pénzügyi döntései


május 2. csütörtök du. 2 óra
Valentinyi Ákos
Strukturális átalakulás és termelési technológia

április 18. csütörtök du. 2 óra
Elek Péter - Szabó Péter András
A közszférából történő munkaerő-kiáramlás elemzése Magyarországon

április 11. csütörtök du. 2 óra
Molnár György
Munkahely a közszférában – biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe

április 4. csütörtök du. 2 óra
Darvas Zsolt
A potenciális kibocsátás egy új, a fenntarthatóságon alapuló koncepciója

március 21. csütörtök du. 2 óra
Koren Miklós
Ökör, pecsenye, lacikonyha: térbeli fejlődéskönyvelés

február 28. csütörtök de. 10 óra
Hol a kiút? Beszélgetés a magyar gazdaság fejlődési potenciáljáról
Vitaindítót tart:
Chikán Attila (Budapesti Corvinus Egyetem)
Duronelly Péter (Budapest Alapkezelő) és
Oblath Gábor (MTA KRTK KTI)

február 21. csütörtök du. 2 óra
Semjén András
Költségmegosztás a felsőoktatásban: tandíj-problémák

február 7. csütörtök du. 2 óra
Juhász Pál (Budapesti Corvinus Egyetem)
Agráriumról a földtörvény kapcsán

január 31. csütörtök du. 2 óra
Csanádi Mária
Kína a válságban: hatalom és erőforrás allokáció - általános és helyi tapasztalatok

január 17. csütörtök du. 2 óra
Baráth Lajos
Heterogenitás és technikai hatékonyság: a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete

január 10. csütörtök du. 2 óra
Hárs Ágnes
Atipikus munka - mit tudhatunk a nemzetközi és magyar statisztikák alapján

2012

december 13. csütörtök du. 2 óra
Békés Gábor
How frequently firms export? Evidence from France

december 6. csütörtök du. 2 óra
Madarász Aladár
A láthatatlan kéz - Egy metafora viszontagságai - Eszmetörténeti kalandozások Adam Smith ürügyén

november 29. csütörtök du. 2 óra
Gács János
Kvantitatív munkapiaci előrejelzések a világban: fontos-e a pontosság?

november 22. csütörtök du. 2 óra
Csorba Gergely - habilitációs előadás
Magyarországi empirikus piackutatások eredményei és
versenypolitikai következményei

november 8. csütörtök du. 2 óra
Bakucs Lajos Zoltán - habilitációs előadás
Regional Wheat Producer Market Integration between Two Small Open Economies: The Case of Hungary and Slovenia

október 18. csütörtök du. 2 óra
Kónya István (MNB és CEU)
Development Accounting with Wedges: the Experience of Six European Countries

október 4. csütörtök du. 2 óra
Simonovits András
Lineáris adó- és nyugdíjrendszer rugalmas munkakínálat esetén

szeptember 27. csütörtök du. 2 óra
Muraközy Balázs
Internationalisation modes of European firms

szeptember 20. csütörtök du. 2 óra
Molnár György
Szociális mikrohitelezés, önfoglalkoztatás és roma integráció
A Kiútprogram tapasztalatai és szakpolitikai ajánlások az EU Strukturális Alapok 2014-2020 közötti tervezési időszakára

Magyar Narancs - 2012. július 5.
Felcsuti Péter-Molnár György: Nagy lépés a fehér mezőre - Mire lenne jó a Kiútprogram?

szeptember 10. hétfő 2 óra
Max Gillman /Cardiff Business School, UK/
Real Business Cycles with a Human Capital Investment Sector and Endogenous Growth: Persistence, Volatility and Labor Puzzles

június 7. du. 2 óra
Fazekas Mihály - Tóth István János
Közbeszerzés, korrupciós kockázatok, államkapacitás - indikátorok és első eredmények

május 17. du. 2 óra
Cseres-Gergely Zsombor - Scharle Ágota (Budapest Intézet)
Egy célzott bértámogatás hatásbecslése

április 19. du. 2 óra
Laki Mihály és Szalai Júlia
Nagyvállalkozók tíz év után

április 12. du. 2 óra
Keller Tamás (TÁRKI)
Redisztribúciós kereslet az európai országokban

április 5. du. 2 óra
Kiss Huber János (ELTECON)
On the Effects of Deposit Insurance and Observability on Bank Runs: An Experimental Study
Do Social Networks Prevent Bank Runs?

március 22. du. 2 óra
Giacomo Corneo (Free University of Berlin)
Social insurance, work norms, and the allocation of talent

március 1. du. 2 óra
Békés Gábor
Still standing: how European firms weathered the crisis - The third EFIGE policy report

február 9. du. 2 óra
Harasztosi Péter (MNB)
Növekedés Magyarországon 1994-2008: a tőke, a munka, a termelékenység és a reallokáció szerepe

2011

december 8. du. 2 óra
Vincent Vicard
The Growth and Volatility of French Exporters

november 24. du. 2 óra
Habis Helga
Átruházható hasznosságú játékok bizonytalansággal - Sztochasztikus csődjátékok

november 17. du. 2 óra
Hermann Zoltán
Hogy függ össze az esélyegyenlőtlenség és az átlagos tanulói teljesítmény?
Kvantilis regressziós megközelítés a PISA-adatok felhasználásával

november 3. du. 2 óra
Várhegyi Éva (Pénzügykutató Zrt)
Kettős szorításban: a magyar bankszektor helyzete és kilátásai

október 27. du. 2 óra
Kátay Gábor (MNB)
Az adó- és transzferrendszer változásainak elemzése viselkedési
mikroszimulációs modell segítségével

október 13. du. 2 óra
Simonovits András
Jobb adómorál – nagyobb optimális adókulcs

szeptember 29. du. 2 óra
Lovász Anna
A verseny hatása a női-férfi bérkülönbségre a rendszerváltás utáni Magyarországon
habilitációs előadás

június 23. de. 10 óra!
Madarász Aladár
Public debt and public liberty

június 2. du. 2 óra
Horn Dániel
Átmenet a szakképzés és a munka között

május 26. du. 2 óra  
Bernard H Casey
Institute for Employment Research
University of Warwick, UK
The implications of the economic crisis for pensions and pension policy in Europe

május 12 du. 2 óra 
Major Iván
Társadalmi bizalom és ösztönzés-elmélet

május 5. du. 2 óra 
Czibik Ágnes - Tóth István János
Rejtett tartalmak nyomában
Mire jó a Textplore dokumentumelemző szoftver?
Az előadáson ismertetésre kerülő tesztelemzések

április 28. du. 2 óra 
Biró Péter
Mi az a Computational Social Choice?

április 14. du. 2 óra
Oblath Gábor
Euró-bevezetés 2020-ban? Közgazdasági megfontolások és a nemzetközi tapasztalatok tanulságai
Felkért hozzászóló: Neményi Judit

április 7. du. 2 óra
Fokasz Nikosz /ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet/
Instabilitás és kényszer

március 24. du 2 óra
Szolnoki Pálma
/Regionális Energiakutató Központ/
The economic value of increased supply security
An analysis of cost of energy unserved in the CSEE region

március 17. du 2 óra
Gergely Csorba - Gábor Koltay - Dávid Farkas
Separating the ex-post effects of mergers: an analysis of structural changes on the Hungarian retail gasoline market

március 3. du 2 óra
John Earle - Telegdy Álmos
Who Creates Jobs in Hungary?
The Role of Entering, Exiting and Continuing Firms

Békés Gábor - Muraközy Balázs
Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon

február 10. du 2 óra
Békés Gábor - Harasztosi Péter
Cities never forget: A spatially robust estimation of the local agglomeration premium

január 27. du 2 óra
Kóczy Á. László
A képviselő aki ott sem volt - Általános súlyozott szavazási játékok

január 20. du 2 óra
Kiss Áron:
A magas jövedelműek bevallott jövedelmének rugalmassága

2010

december 9. du 2 óra
Szabó György
(MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet)
Az együttműködés evolúciója

november 25. du 2 óra
Cseres-Gergely Zsombor
Kenőanyag a munkapiac fogaskerekei közé? - a magyarországi Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjának hatásbecslése
(habilitációs előadás)

november 18. du 2 óra
Horn Dániel
A kisgimnáziumok szerepe a szelekcióban
(habilitációs előadás)

november 11. du 2 óra
Wei Zhong
/Professor and Director of the Research Department under the Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences (CASS)/
China’s Current Income Distribution Status and Countermeasures Analysis

Yang Chunxue
/Deputy director of the Institute of Economics under the Chinese Academy of Social Sciences (CASS)/
China Model: A Study Based on the Relationship between the Government and Enterprises

november 4. du 2 óra
Méder Zsombor - Simonovits András - Vincze János
Adómorál és adórendszer: racionális vs. ágensalapú megközelítés

október 28. du 2 óra
Koren Miklós
Administrative Barriers to Trade

október 21. du 2 óra
Szeidl Ádám
Measuring Trust in Peruvian Shantytowns

október 14. du 2 óra
Mihályi Péter
Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030

október 7. du 2 óra
Benczúr Péter (MNB)
Hogyan növelhető az adórendszer hatékonysága?

június 7. hétfő! du 2 óra
Kondor Péter (CEU)
The delegated Lucas tree

június 3. csütörtök
Hann Endre (Medián)
A közvélemény-kutatások időszerű kérdései

május 13. du. 2 óra
Augusztinovics Mária
Nyugdíj és Időskor Kerekasztal - egy kis kiegészítéssel

április 22. du 2 óra
Romhányi Balázs és Jankovics László
(a Költségvetési Tanács Titkárságának vezetője, ill. elemzési igazgatója)
A hazai költségvetési felelősségi törvény működése

április 15. du 2 óra
Oblath Gábor
Romlott-e Magyarország nemzetközi versenyképessége a 2000-es években?

március 25. du 2 óra
Kóczy Á. László
Hazánk EU-s befolyása a reform előtt és után

március 11. du 2 óra
Surányi Éva
Családpolitika más szemmel
Korai intézményes gyerekgondozás indokoltsága, az eltérő szakmai perspektívák egymáshoz való viszonya
Felkért hozzászóló: Herczog Mária - egyetemi docens - Eszterházy Károly Főiskola, Eger

március 4. du 2 óra
Varga Attila (PTE - KTK)
Geographic Macro and Regional Model for EU Policy Impact Analysis of Intangible Assets and Growth
Az előadás nyelve: magyar.

február 25. du 2 óra
Telegdy Álmos
Vállalatok politikai szelekciója a romániai privatizációs folyamatban

február 18. du 2 óra
Surányi György
Téves diagnózis, téves terápia
Az előadáshoz az MNB képviseletében Bihari Péter szól hozzá.
Felkért hozzászóló: Oblath Gábor
Az előadás anyaga megjelent a Népszabadság 2010. január 30-i számában.
Kapcsolódó anyag:
Karvalits Ferenc válaszcikke az Élet és Irodalom 2010. február 12-i számában.

január 21. du 2 óra
Max Gillman  
Banking and Aggregate Risk

január 14. du 2 óra
Simonovits András
Keresetbevallás és korspecifikus jövedelem-újraelosztás: posztszocialista gazdaságok

2009

december 10. du 2 óra
Tarján Tamás
Jánossy elmélete az új növekedéselmélet tükrében

december 3. du 2 óra
Laki Mihály 
Az 1993-2001-es gazdasági fellendülést megszüntető tényezőkről

november 30. /hétfő/ du 4 óra!
Kézdi Gábor
Egy iskolai integrációs program hatásvizsgálata
habilitációs előadás

Kapcsolódó publikációk:
Egy integrációs program hatása a tanulók fejlődésére - Educatio, 2008/IV. Társszerző: Surányi Éva. 

Egy sikeres iskolai integrációs program tapasztalatai. A hátrányos helyzetű tanulók oktatási integrációs programjának hatásvizsgálata - Educatio Közhasznú Társaság. Budapest, 2008. Társszerző: Surányi Éva. 

november 26. du 2 óra
Elek Péter - Köllő János – Szabó Péter A.:
The Implications of Ignoring ‘Envelop Wages’ in the Estimation of Minimum Wage Effects

november 12. du 2 óra
Király Júlia (MNB)
A válság következményei és tanulságai Magyarország számára

október 29. du 2 óra
Halpern László - Muraközy Balázs
Innovation, productivity and exports: the case of Hungary

október 22. du 2 óra
Antal Gábor (CEU, MTA-KTI)
FDI and Wages: Evidence from Linked Employer-Employee Data in Hungary, 1986-2005

október 15. du 2 óra
Molnár György
Mikrohitelezés mélyszegénységben élőknek.
Nemzetközi tapasztalatok és magyar adaptációs kísérletek.

október 1. du 2 óra
Horn Dániel
Age of Selection Counts: a Cross-Country Analysis of Educational Institutions

szeptember 24. du 2 óra
Naszódi Anna (MNB)
The Asset Pricing Model of Exchange Rate and its Test on Survey Data

június 18. du 2 óra
Harasztosi Péter (CEU)
Agglomeration patterns in Hungary

június 11. du 2 óra
Mirco Tonin (University of Southampton) - Michael Vlassopoulos (University of Southampton)
Disentangling the Sources of Pro-social Behavior in the Workplace: A Field Experiment

június 4. du 2 óra
Lovász Anna - Rigó Mariann (CEU)
Who Earns Their Keep? An Estimation of the Productivity-Wage Gap in Hungary 1986-2005

május 28. du 2 óra
Koren Miklós
Gépek és gépkezelők: Az importált tőkejavak hatása a bérekre

május 14. du 2 óra
Csorba Gergely - Farkas Dávid - Koltay Gábor
Separating the Ex-post Effects of Mergers: an Analysis of Structural Changes on the Hungarian Retail Gasoline Market

május 7. du 2 óra
Szabó Attila - Gulyás László - Tóth István János
Az adócsalás elterjedtségének változása - becslések a TAXSIM ágensalapú
adócsalás-szimulátor segítségével

április 23. du 2 óra
Sajó András (CEU, Emberi Jogok Európai Bírósága)
Az állam működési zavarainak társadalmi újratermelése

április 6. du 2 óra
Válság-makroökonómia-magyarázatok
Moderátor: Madarász Aladár
Előadók: Halpern László, Valentinyi Ákos, Vincze János

április 2. du 2 óra
Koren Miklós
Economies of Scale and the Size of Exporters

március 19. du 2 óra
Havas Gábor (MTA Szociológiai Intézet)
Szegények, cigányok, integráció, szegregáció

március 5. du 2 óra
Mérő Katalin (PSZÁF)
A pénzügyi válság és a bankszabályozás új kihívásai

február 26. du 2 óra
Madarász Aladár
Buborékok és legendák
A tulipánmánia és a Déltengeri társaság: válságok és magyarázatok

január 29. du 2 óra
Vincze János
Viselkedési közgazdaságtan és gazdaságpolitika

január 15. du 2 óra
Max Gillman (Cardiff Business School, Cardiff University)
Flat Tax Reform: The Baltics 2000 - 2007

január 8. du 2 óra
Simonovits András
Mikor és hogyan támogassuk az önkéntes nyugdíjrendszert?

2008

december 11. du 2 óra
Köbli József (JLK Research & Associates, USA)
Összeesküvéselméletek: Magyarország és a pénzügyi válság

december 4. du 2 óra
Laki Mihály
Piacrombolás és a piacok részleges újjáépülése a szocialista gazdaságban

november 27. du 2 óra
Békés Gábor
Trading Activities, Firms and Productivity
/Carlo Altomonte-Gábor Békés/
habilitációs előadás

november 20. du 2 óra
Hairong Lai (Deputy Director and Senior Fellow - China Center for Comparative Politics and Economics)
Changing Political Structure in China

november 13. du 2 óra
Muraközy Balázs
Permanent and Temporary Trade
habilitációs előadás

október 27. hétfő (!), du. 2 óra
Darvas Zsolt
Euro Area Enlargement and Euro Adoption Strategies
habilitációs előadás

október 20. hétfő (!), du. 2 óra
Kiss Ferenc László (egytemi tanár, Pannon Egyetem):
A vállalati termelékenység elemzése vállalatközi összehasonlítás és dekompozíció segítségével

október 2. du 2 óra
Csorba Gergő-Kézdi Gábor:
Estimating Switching Costs from Aggregate Data

szeptember 18. du 2 óra
Koltay Gábor
How Much Does Your Enviroment Matter?

június 19. du 2 óra
Csanádi Mária
Spatial Disparities of System Transformation in China

június 12. du 2 óra
Erős Ferenc
MTA Pszichológiai Intézet
Trauma, veszteség, hiány

június 5. du 2 óra
Semjén András - Tóth István János
AM könyves foglalkoztatás kettős tükörben

május 22. du 2 óra
Douglass C. North
A New Approach to Understanding Economic Change

május 15. du 2 óra
Gyáni Gábor
MTA Történettudományi Intézet
Megismerési szkepszis és az önreflexió haszna

április 10. du 2 óra
Halpern László
Vásárlóerőparitás és a Balassa-Samuelson-hatás

április 3. du 2 óra
Csorba Gergely
A fúziókontroll módszertanáról. Dominancia- vagy versenyhatásteszt?

március 27. du 2 óra
John S. Earle
Understanding the Contributions of Reallocation to Productivity Growth: Lessons from a Comparative Firm-Level Analysis

március 20. du 2 óra
Bakucs Lajos Zoltán, Bernhard Brümmer (University of Göttingen), Stephan von Cramon-Taubadel (University of Göttingen), Fertő Imre
Wheat Market Integration between Hungary and Germany

március 13. du 2 óra
Orosz Éva
ELTE TáTK Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője
Magyar egészségügy: kényszerek, lehetőségek és kockázatok

február 28. du. 2 óra
Sass Magdolna
Relokációk a szolgáltatásokban - Kelet-Közép-Európa és Magyarország példája, vállalati esettanulmányok alapján

február 21. du. 2 óra
Telegdy Álmos
A külföldi befektetések hatásai a vállalatok termelékenységére

február 7. du. 2 óra
Csite András - Németh Nándor
Az életminőség területi differenciái Magyarországon
BWP 2007/3.

január 17., du. 2 óra
Simonovits András
Egyéni megtakarítás, öregedő népesség, nyugdíjrendszer

január 10., du. 2 óra
Kiss Károly Miklós - Major Iván
Összekapcsolási díj és ösztönző szabályozás a hálózatos iparágakban

2007

december 6., du. 2 óra
Békés Gábor és Muraközy Balázs

A magyar export alulnézetből 1992-2003: miben mások az exportáló vállalatok?

november 29., du. 2 óra
Madarász Aladár
Kié a láthatatlan kéz?

november 15., du. 2 óra
Kopecsni György (Institute of Economic Studies at the Faculty of Social Sciences, Charles University, Praga)
Political Risk of Social Security: Evidence from Reforms in Hungary and the Czech Republic

november 8., du. 2 óra
Krekó Judit - P. Kiss Gábor (Magyar Nemzeti Bank)
Adóelkerülés és a magyar adórendszer

október 11., du. 2 óraxd
Laki Mihály Egy sikertörténet vége - A nyomdaipari termékek piacának átalakulása 1989 után (kézirat)

október 1., du. 2 óra
Kovács András (a CEU egyetemi tanára)
Zsidóellenes előítélettől a politikai antiszemitizmusig?

június 14., du. 2 óra
Liam J. A. Lenten (Department of Economics and Finance, La Trobe University, Ausztrália)
The Extent to Which Unbalanced Schedules Affect Reported Competitive Balance in the Scottish Premier League

június 7., du. 2 óra
Horváth Iván (ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszék, Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program)
Milyen lesz az új könyv? (Két ötlet)

május 31., du. 2 óra
Telegdy Álmos, Kőrösi Gábor, Vincze János
A közbéremelés gazdasági hatásai

május 24., du. 2 óra
Paizs László
Dízeladó-verseny Európában - egy empirikus vizsgálat eredményei

május 10., du. 2 óra
Szabó G. Gábor
Az élelmiszer-gazdasági szövetkezeti koordináció fejlődésének elemzése az ún. "szövetkezeti identitás" koncepció alapján

május 3., du. 2 óra
Kovács József (Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet)
Az egészségügyi finanszírozás etikai kérdései

április 26., du. 2 óra
Kopp Mária (Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet)
Az emberi és társadalmi tőke Magyarországon: miért fontos közgazdasági fogalom a krónikus stressz?

április 12., du. 2 óra
Greskovits Béla (CEU)
Neoliberalism, Embedded Neoliberalism, and Neocorporatism: Paths towards Transnational Capitalism in Central-Eastern Europe

március 19., hétfő (!), du. 2 óra
Frank Barry (Trinity College, Dublin)
Institutional Capacity and Ireland's "Celtic Tiger" Economy

március 8., du. 2 óra
Oblath Gábor
A külgazdasági egyensúlyhiány értelmezése, nemzetközi összehasonlítása és a hazai deficit tisztázatlan kérdései

február 8., du. 2 óra
Havas Attila
Futures for Universities

január 11., du. 2 óra
Békés Gábor
Spillovers from Multinationals to Heterogeneous Domestic Firms: Evidence from Hungary

2006

December 14., du. 2 óra
Kőszegi Botond - Matthew Rabin (University of California, Berkeley)
Dynamic Reference - Dependent Preferences

December 7., du. 2 óra
Csorba Gergely
Monopolista másodfokú diszkriminációs technikák hálózati iparágakban

November 23., du. 2 óra
Simonovits András
A rugalmas nyugdíjkorhatárról

November 16., du. 2 óra
Cseres-Gergely Zsombor - Molnár György
Kísérlet a magyar háztartások fogyasztási viselkedésének modellezésére

November 9., du. 2 óra
Vincze János
Mit tudunk a magyar (makro-) gazdaságról? (Modellkészítési tapasztalatok)

Október 30., du. 2 óra
Bakucs Lajos Zoltán
Ártranszmisszió az agrárpiacon

Október 19., du. 2 óra
Szalai Júlia
"Államtalanítás" az állam terjeszkedése útján. Piaci és társadalmi küzdelmek a jóléti redisztribúció körül

Október 12., du. 2 óra
Tóth István György (TÁRKI)
Kik, mikor és miért nem tolerálják a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségeit?

Október 5., du. 2 óra
Bokros Lajos (Közép-Európai Egyetem)
A közpolitika forradalma Magyarországon

Szeptember 14., du. 2 óra
Révész Sándor
"A Múlt Köde 1998-2002" című könyv szerzője (Népszabadság Könyvek, 2006)
A közfelejtésről

Május 25., du. 2 óra
Csillag István - Mihályi Péter
Stabilizáció és államháztartási reform

Május 22., du. 2 óra
Pula Gábor (Európai Központi Bank)
Munkapiaci rugalmasság: az euro bevezetésével járó strukturális politikai kihívások

Május 18., du. 2 óra
Mirco Tonin
Did the Minimum Wage Increases in 2001-2002 Reduce Tax Evasion In Hungary?

Május 08., du. 2 óra
Oleksandr Perekhozuk (IAMO, Halle)
Market power in the Ukrainian dairy sector

Május 04., du. 2 óra
Heinrich Hockmann (IAMO, Halle)
The significance of risk: New developments in efficiency analysis

Április 27., du. 2 óra
Laki Mihály
Az idegennyelvoktatás-piac átalakulása Magyarországon

Április 6., du. 2 óra
Csapó Benő (Szegedi Tudományegyetem)
A közoktatás fejlesztésének előfeltételei: a neveléstudományi kutatás és a tanárképzés megújítása

Március 16., du. 2 óra
Hann Endre (igazgató, Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet)
Közvéleménykutatás és a választások

Március 2., du. 2 óra
Kondor Imre (rektor, Collegium Budapest, Institute of Advanced Studies)
A portfolió-választási feladat instabilitása

Február 16., du. 2 óra
Molnár György–Kapitány Zsuzsa
Expected Mobility and Demand for Redistribution

2005

December 8., du. 2 óra
Szabó Gábor–Bárdos Krisztina
Szerződéses vertikális koordináció az élelmiszergazdaságban: empirikus kutatás a magyar tejszektorban

December 1., du. 2 óra
Piroska Dóra
Small Post-Socialist States and Global Finance: A Comparative Study of the Internationalization of State Roles in Banking in Hungary and Slovenia

November 24, du. 2 óra
Burgerné Gimes Anna
Nép-nemzeti eszmerendszer és a földtulajdon

November 17, du. 2 óra
Major Iván:
Why do (or do not) banks share customer information? A comparison of mature private credit markets and markets in transition.

November 3, du. 2 óra
Telegdy Álmos:
A privatizáció hatása a feldolgozóiparban dolgozókra Magyarországon, Oroszországban, Romániában és Ukrajnában.

Október 20., csütörtök, du. 2 óra
Mirco Tonin (IIES, Stockholm University)
The Effects of the Minimum Wage in an Economy with Tax Evasion

Október 27., du. 2 óra
Molnár György - Kapitány Zsuzsa:
Mobility, Subjective Mobility and Subjective Well-being in Hungary

Szeptember 8., csütörtök, du. 2 óra
Nemes Gusztáv:
Integrated Rural Development - The Concept and its Operation

Június 30., csütörtök, du. 2 óra
Selmeczy Iván - Tóth István János:
A Draskovics-hatás - az ÁFA-visszautalások ellenőrzésének következményei

Május 26., csütörtök, du. 2 óra
Körösi Gábor:
A vállalatok bérstratégiája

Május 19., csütörtök, du. 2 óra
Soós K. Attila:
Szavazópolgárok megvesztegetése külföldi hitelfelvételből. A közép-kelet-európai választások tapasztalatai.

Május 12., csütörtök, du. 2 óra
Körmendy Ferenc:
"Virágozzék száz virág" - de melyiket locsoljuk? Finanszírozási dilemmák a főváros kulturális életében

Május 5., csütörtök, du. 2 óra
Kertesi Gábor:
Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. A rendszerváltás maradandó sokkja

Április 28., csütörtök, du. 2 óra
Szalai Júlia:
A jóléti fogda

Április 14., csütörtök, du. 2 óra
Fertő Imre (MTA KTI)-Fogarasi József:
Choice of Farm Organisation.

Március 31., csütörtök, du. 2 óra
Balla Katalin-Kertesi Gábor (MTA KTI)-Köllő János (MTA KTI)-Simonovits András (MTA KTI):
Privatizálás, munkanélküliség és a képzetlenek foglalkoztatási támogatása.

Március 10., csütörtök, du. 2 óra
Kapitány Zsuzsa (MTA KTI)-Molnár György (MTA KTI):
A magyar háztartások jövedelmi és fogyasztási mobilitása az ezredfordulón.

Február 24., csütörtök, du. 2 óra
Tarjáni Hajnalka (MTA KTI):
A szakképzettséget felértékelő technológiai változás néhány hatásának elemzése a magyar munkaerőpiacon.

Február 21., HÉTFŐ, du. 2 óra
Heinrich Hockmann (IAMO, Halle):
New Players in Russian Agriculture: What are the Future Prospects?

Február 17., csütörtök, du. 2 óra
Kertesi Gábor (MTA KTI)-Kézdi Gábor (CEU, MTA KTI):
Általános iskolai szegregáció - okok és következmények

Február 10., csütörtök, du. 2 óra
Laki Mihály (MTA KTI):
A cipőpiac kialalkulása 1989 után Magyarországon

Január 27., csütörtök, du. 2 óra
Muraközy Balázs (CEU), Halpern László (MTA KTI):
Does Distance Matter in Spillover?

Január 20., csütörtök, du. 2 óra
Augusztinovics Mária (MTA KTI):
Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2016. 05. 26.