Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

A program témakörei

1.
Iskolázottság, iskolai tudás és foglalkoztatási esélyek Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban

Témavezető: Köllő János (KTI)
Résztvevők: Bálint Mónika (KTI), Bajnai Blanka (KTI), Cseres-Gergely Zsombor (KTI), Németh Nándor (KTI), Szabó Zsuzsanna (KTI)

Milyen mértékben függ össze a csak általános iskolát végzettek példátlan mértékű kiszorulása a munkaerőpiacról a "képzetlen" népesség alacsony tudásszintjével. Milyen (további) tényezők eredményeznek rendkívül alacsony álláskeresési intenzitást e társadalmi rétegben egyes volt szocialista országokban, köztük Magyarországon?


2.
A magyar közoktatás válsága - Diagnózis és terápiák

Témavezető: Kertesi Gábor (KTI)
Részt vevő: Csapó Benő (SZTE)

Hol helyezkedik el a magyar közoktatás a nemzetközi mezőnyben, melyek a legfontosabb problémái, és milyen pontokon kellene beavatkozni ahhoz, hogy a magyar iskolarendszer és a vezető országok iskolarendszerének hatékonysága közötti különbségek ne növekedjenek hanem csökkenjenek?


3.
A tanárok kiválasztódása, tanárkereslet, -kínálat és minőség

Témavezető: Varga Júlia (BCE, KTI)
Résztvevők: Hermann Zoltán (KTI), Horn Dániel (BCE)

A tanulói eredményesség egyik legfontosabb meghatározója a tanári munka minősége. A 3. témakör meglévő adatbázisok és új adatfelvételek eredményeinek felhasználásával a tanári munkaerőpiac működését, a munkaerő-piaci változások és a tanári minőség, az önkormányzati finanszírozás és a tanári minőség összefüggéseit vizsgálja, valamint a tanárok települések, iskolák közötti elosztásának hatását a tanulói eredmények egyenlőtlenségére.


4.
A tanulók eredményessége és iskolai szegregáció

Témavezető: Kertesi Gábor (KTI)
Résztvevő: Kézdi Gábor (KTI)

Milyen tényezők tartják fenn az iskolai szegregációt? Mi az alapvető oka annak, hogy az általános iskolai tanulók 25 százalékának rendkívül alacsony az iskolai teljesítménye? A 4. témakör kutatása kitüntetetten fontos célja az, hogy számot adjon a hátrányos társadalmi helyzetű és/vagy alacsony iskolai teljesítményű tanulók iskolai szegregációjáról. Az iskolarendszer egészére kiterjedő számításokat készítünk az iskolák közötti és iskolákon belüli szegregáció mértékéről, továbbá megpróbáljuk megbecsülni a szegregáció következményeit a tanulók iskolai teljesítményére. A kutatás longitudinális adatbázisra támaszkodva igyekszik statisztikailag tetten érni az alacsony iskolai teljesítményű (főként hátrányos helyzetű) tanulók általános iskola elvégzése utáni pályafutását és az igen jelentős mértékű (legalább 20 %-os) középiskolai lemorzsolódás társadalmi okait.


5.
A magyar iskolarendszer által közvetített tudás értéke a felmérések tükrében

Témavezető: Csapó Benő (SZTE)
Résztvevők: Molnár Gyöngyvér (SZTE), Molnár Éva (SZTE)

A nemzetközi felmérések nagy része a tantárgyi tartalmakhoz kötődik, továbbá csak meghatározott életkorokra terjed ki. Az 5. témakörben tervezett vizsgálatok a tudás mélyebb rétegeit mérik fel, készségeket, képességeket vizsgálnak, és széles életkori sávot fognak át. Ezeknek az eredményeknek az átfogó szintézise, az iskolarendszer által kibocsátott tudás részletes, egységes keretekbe foglalt leírása, a kognitív és affektív outputok, továbbá a tanulói és intézményi szintű elemzések egységben kezelése mind magyar, mind nemzetközi téren alapvető újdonságnak számít.


Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2007. 03. 21.