Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

Kapitány Zsuzsa

tudományos főmunkatárs

Intézeti telefon és fax: 06 30 816 42 68; 06 1 319 31 36

Intézeti e-mail: kapitany.zsuzsa@krtk.mta.hu

Munkapiaci kutatások kutatócsoport 

Részletes önéletrajz

Válogatott publikációk


Rövid szakmai életrajz

Kapitány Zsuzsa az Eötvös Loránd Tudományegyetem elvégzése után, 1973 óta dolgozik az intézetben, 1992-ig a Kornai János által irányított Szabályozáselméleti csoport tagjaként. A hetvenes években, Bécsben, részt vett az UNIDO Industrial Studies kutatócsoport munkájában. A nyolcvanas években a kelet-európai régió gépjárműiparának strukturális problémáival és a gépjárműpiacok elosztási mechanizmusaival foglalkozott, kutatási eredményeit rendszeresen publikálta az Economist Intelligence Unit. A kilencvenes években érdeklődése a háztartások jövedelmi és kiadási szerkezetének időbeli változása felé fordult, rendszeresen publikált a szegénység, egyenlőtlenség és mobilitás témakörökben. Az Emberi életpályák és a háztartás gazdaságtana kutatócsoport tagjaként a háztartások fogyasztói magatartását meghatározó objektív és szubjektív változók elemzésével foglalkozik, elsősorban a relatív és a szubjektív mobilitás közötti, valamint a szubjektív mobilitás és az elégedettség (szubjektív jól-lét) közötti kapcsolatokat elemzi. 1992 óta kinevezett docensként a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének Marketing Tanszékén tanít. 1998 és 2001 között Széchenyi Professzori ösztöndíjban részesült.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2014. 11. 13.