Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

Válság a munkapiacon – és azután

A konferencia ebben az évben három, egymáshoz szorosan kapcsolódó témakört jár körül. Az első szekció a gazdasági válság hatásait elemzi empirikus kutatások eredményeire támaszkodva. Megvitatjuk a válság hatását a foglalkoztatásra, a munkaidőre és a munkarendre, vizsgáljuk, hogy a jövedelmekre milyen hatással voltak a változások. A második szekció az informális gazdaság kérdései köré szerveződik. Vizsgáljuk a válság hatását a vállalkozásokra és az informális gazdaságra, megvitatjuk a szubjektív jólét érzés és az informális jövedelmek és az egészségi állapot összefüggéseit. A harmadik szekció az iskolarendszer és a teljesítmények munkaerő-piaci hatásaival foglalkozik. A felsőoktatás, a közoktatás és a tanárok szerepét, a roma foglalkoztatás bővítésének problémáit külön előadásban vitatjuk meg.

A konferencia a „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány támogatásával jött létre.

Időpont: 2010. november 5-6.

Helyszín: Szirák, Hotel Kastély

 Meghívó


A konferencia programja


November 5. (péntek)

11.30 - 12.15 Regisztráció
12.15 - 13.15 Ebéd
13.15 - 13.30 Megnyitó - Fazekas Károly, a Munkatudományi Bizottság elnöke


I. A válság hatása és következménye - empirikus tapasztalatok

Levezető elnök: Fazekas Károly, igazgató, MTA KTI

13.30 – 14.15 Neumann László (SZMI) – Boda Dorottya (SZMI): Vállalati bér- és foglalkoztatás-politika, és válság, különös tekintettel az érdekképviseletek szerepére

Vita

14.15 – 15.00 Lázár György (FSZH) – Busch Irén (FSZH): Regiszter adatok és a csoportos létszámleépítés tapasztalatai
Háttértanulmány

Vita

15.00 - 15.45 Cseres-Gergely Zsombor (MTA KTI): A válság munkapiaci hatásai áramlási adatok tükrében, különös tekintettel a közszféra támogatott foglalkoztatásra

15.45-16.00 Kávészünet

16.00 - 16.45 Tóth István György (TÁRKI) – Medgyesi Márton (TÁRKI): Jövedelem eloszlás és megélhetési nehézségek a konszolidációs csomagok és a válságok közepette Magyarországon

Vita

16.45-17.30 Köllő János (MTA KTI): Vállalati reakciók a gazdasági válságra
Vita

17.30-18.15 Cserháti Ilona (ECOSTAT): Válság és válságkezelés: makrogazdasági és jövedelmi hatások

Vita

19.00-20.00 Vacsora

November 6. (szombat)


II. Informális gazdaság és a szubjektív jólét

Levezető elnök: Munkácsy Ferenc


9.00 - 9.45  Tóth István János (MTA KTI) – Semjén András (MTA KTI): A válság hatása az informális gazdaságra
Háttértanulmány
Felkért hozzászóló: Molnár György (MTA KTI)

Vita

9.45 - 10.30 Molnár György (MTA KTI) - Kapitány Zsuzsa (MTA KTI): Szubjektív jólét és informális jövedelem
Háttértanulmány
Felkért hozzászóló: Cseres-Gergely Zsombor (MTA KTI)

Vita

10.30 - 10.40 Kávészünet


III. Iskola és teljesítmények

Levezető elnök: Gábor R. István

10.40 - 11.25 Hermann Zoltán (MTA KTI): Az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési eredmények települések közötti különbségei
Felkért hozzászóló: Telegdy Álmos (MTA KTI)

Vita

11.25 - 12.10 Kertesi Gábor (MTA KTI) – Kézdi Gábor (MTA KTI): Roma és nem roma fiatalok iskolai teljesítménykülönbségeinek valószínű okai
Felkért hozzászóló: Kőrösi Gábor (MTA KTI)

Vita

12.10-12.55 Varga Júlia (MTA KTI): A képzési terület és a felsőoktatási intézmény hatása a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességére a 2000-es évek végén
Felkért hozzászóló: Gábor R. István

Vita

Zárszó

13.00-14.00 Ebéd

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2018. 07. 13.